มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมโครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา ระยะที่ 2 เชิญชวนร่วมบริจาคมือถือเก่า ได้บุญแล้วยังได้กำจัดขยะอย่างถูกวิธี

 

นับถอยหลัง 10 วันสุดท้ายกับโครงการ #มือเก่าไปชีวิตใหม่มา ระยะที่ 2 ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้

เมื่อมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่ก็มา อยากเชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกขนาด ทุกสภาพ เพื่อนำไป recycle ต่ออย่างถูกวิธีกับ
สามารถบริจาคได้หลากหลายช่องทางดังต่อไปนี้
1. จิตอาสา อบต เทศบาล ทั่วประเทศ
2. รพ.สต ทั่วประเทศ
3. ส่งไปรษณีย์ มาที่ ศูนย์ประสานงานจิตอาสาโครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา
เลขที่ 333 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

 

ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนคือพลังสู่เป้าหมายในการแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษและนำรายได้สนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24