ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วันซับหวาย

สถานที่จัดงานวันลอยกระทง

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24