ไร่สุวรรณ

     ไร่สุวรรณเป็นแหล่งแวะซื้อของฝากของที่ทุกคนที่เดินทางมาเที่ยวเขาใหญ่จะรู้จักกันดี ตั้งอยู่บริเวณริมถนนมิตรภาพ ช่วงหลัก กม.ที่ 155 -156 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ไร่สุวรรณเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวโพดข้าวฟ่างและพืชไร่ บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพืชไร่ นักท่องเที่ยวมักจะรู้จักไร่สุวรรณในส่วนที่เป็นร้านจำหน่ายสินค้าด้านหน้าซื้อของฝากโดยเฉพาะข้าวโพดหวานและน้ำนมข้าวโพดซึ่งขายดีมากจนต้องมาแต่เนิ่นๆก่อนของหมด สินค้าข้าวโพดของไร่สุวรรณมีความโดดเด่นมากโดยเฉพาะข้าวโพดหวานที่ไม่สามารถหาชิมรสชาติอย่างนี้ได้จากที่อื่น นอกจากนั้นน้ำนมข้าวโพดก็อร่อยจนขวดเดียวไม่เคยพอ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินเล่นในส่วนด้านหน้าของไร่สุวรรณซึ่งเป็นแปลงทดลองวิจัย และเดินชมแปลงปลูกดอกไม้รอบๆได้ จุดเด่นอยู่ที่ฝักข้าวโพดยักษ์ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าศูนย์ฯ ไร่สุวรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24