สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

      สถานีวิจัยพืชลำตะคอง ( สพล.) เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.)ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2541 ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายจัดการสถานีวิจัย เพื่อให้สพล. เป็นแหล่งวิจัย พัฒนาและศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤติเทคโนโลยี และรองรับความต้องการของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           

       สถานีวิจัยพืชลำตะคอง ตั้งอยู่เลขที่ 333 บ้านแก่งหีบ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีเนื้อที่ 800 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิสตะวันออกเฉียงเหนือ 185 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดตามถนนมิตรภาพเป็นระยะทาง 2.4 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 220 เมตร พื้นที่มีความลาดชัน 1.4 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอาณาเขตทิศตะวันตกจรดอ่างเก็บน้ำลำตะคอง

      บรรยากาศภายในสถานีวิจัยลำตะคอง ในช่วงจัดกิจกรรม "ลำตะคองแฟร์ 58" ซึ่งแสดงนวัตกรรม ผลิตผลทางการเกษตร เทคโนโลยีใหม่ๆ และงานวิจัยที่ได้พัฒนาและสามารถนำไปปรับและพัฒนาได้ (อ้างอิง http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000092020)

     

   

    

      สามารถเป็นที่สำหรับการจัดสัมมนาและจัดประชุมให้กับผู้ที่สนใจและประชาชนโดยทั่วไป 

    

 

 

- ข้อมูลทั่วไปสถานีวิจัยลำตะคอง

- เส้นทางมาที่สถานีวิจัยลำตะคอง 

- กระทู้แนะนำในพันทิป (ผลิตผลทางการเกษตร)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24